Abrata Abrata Arakia Arakia Krashar Krashar Lakrax Lakrax Torax Torax Dakarius Dakarius Smulch Smulch Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Arcadia Guard Naga Mercenary Naga Mercenary Naga Juggernaut Naga Juggernaut Indolent Kumas Indolent Kumas Torpid Kumas Torpid Kumas Red Fang Orcan Red Fang Orcan Red Fang Fighter Red Fang Fighter Red Fang Rager Red Fang Rager Red Fang Kobold Red Fang Kobold Red Fang Kobold Minion Red Fang Kobold Minion Lean Hyena Lean Hyena Bloodguard Bloodguard Lokian Lancer Lokian Lancer Lokian Berserker Lokian Berserker Lokian Sorcerer Lokian Sorcerer Nakarash Nakarash Crowu Crowu Goat Goat Juggernaut Mercenary Juggernaut Mercenary Dark Imp Dark Imp Barraq Barraq Tezluar Tezluar Radat Radat Kadas Kadas Iron Thorn Orcan Iron Thorn Orcan Badge Merchant Badge Merchant Ozarun Ozarun Titus Titus Wrecked Wagon Wrecked Wagon Orcan's Loot Pile Orcan's Loot Pile Ozarun Ozarun Tuberelle Tuberelle Hulking Sentry Hulking Sentry Cromos Prowler Cromos Prowler Caprin Imp Caprin Imp Armored Hyena Armored Hyena Caiman Mercenary Caiman Mercenary Gula Slaver Gula Slaver Gula Taskmaster Gula Taskmaster Caiman Guard Caiman Guard Devan Acolyte Devan Acolyte Auric Imp Auric Imp Gula Mutilator Gula Mutilator Gula Skinner Gula Skinner Slavering Auric Imp Slavering Auric Imp Gula Ravager Gula Ravager Gula Overseer Gula Overseer Kobold Thug Kobold Thug Kobold Hireling Kobold Hireling Aberrant Gulon Aberrant Gulon Reanimated Popori Reanimated Popori Skeletal Caiman Skeletal Caiman Caiman Bonethrall Caiman Bonethrall Cruel Inquisitor Cruel Inquisitor Vulgar Inquisitor Vulgar Inquisitor Vicious Auric Imp Vicious Auric Imp Undying Miner Undying Miner Candarik Candarik Caiman Inflictor Caiman Inflictor Goat Goat Glauka Glauka Nazkarith Nazkarith Dulinka