Riding Skill: Wintera Snowbite Riding Skill: Wintera Snowbite Riding Skill: Wintera Snowbite Riding Skill: Wintera Snowbite T T T T E E E E R R R R A A A A Red Rose Eye Patch Red Rose Eye Patch Red Rose Eye Patch Red Rose Eye Patch Black Rose Eye Patch Black Rose Eye Patch Black Rose Eye Patch Black Rose Eye Patch Pink Rose Eye Patch Pink Rose Eye Patch Pink Rose Eye Patch Pink Rose Eye Patch Lilac Rose Eye Patch Lilac Rose Eye Patch Lilac Rose Eye Patch Lilac Rose Eye Patch White Rose Eye Patch White Rose Eye Patch White Rose Eye Patch White Rose Eye Patch Love Lucky Box Love Lucky Box Love Lucky Box Love Lucky Box Quartermaster's Crate Quartermaster's Crate Quartermaster's Crate Quartermaster's Crate Surprise Box 2 Surprise Box 2 Surprise Box 2 Surprise Box 2 Surprise Box 3 Surprise Box 3 Surprise Box 3 Surprise Box 3 Surprise Box 4 Surprise Box 4 Surprise Box 4 Surprise Box 4 Surprise Box 5 Surprise Box 5 Surprise Box 5 Surprise Box 5 Surprise Box 6 Surprise Box 6 Surprise Box 6 Surprise Box 6 Surprise Box 7 Surprise Box 7 Surprise Box 7 Surprise Box 7 Surprise Box 8 Surprise Box 8 Surprise Box 8 Surprise Box 8 Surprise Box 9 Surprise Box 9 Surprise Box 9 Surprise Box 9 Surprise Box 10 Surprise Box 10 Surprise Box 10 Surprise Box 10 Surprise Box 11 Surprise Box 11 Surprise Box 11 Surprise Box 11 Surprise Box 12 Surprise Box 12 Surprise Box 12 Surprise Box 12 Surprise Box 13 Surprise Box 13 Surprise Box 13 Surprise Box 13 Surprise Box 14 Surprise Box 14 Surprise Box 14 Surprise Box 14 Surprise Box 15 Surprise Box 15 Surprise Box 15 Surprise Box 15 Surprise Box 16 Surprise Box 16 Surprise Box 16 Surprise Box 16 Surprise Box 17 Surprise Box 17 Surprise Box 17 Surprise Box 17 Surprise Box 18 Surprise Box 18 Surprise Box 18 Surprise Box 18 Surprise Box 19 Surprise Box 19 Surprise Box 19 Surprise Box 19 Surprise Loot Box 1 Surprise Loot Box 1 Surprise Loot Box 1 Surprise Loot Box 1 Surprise Loot Box 2 Surprise Loot Box 2 Surprise Loot Box 2 Surprise Loot Box 2 Surprise Loot Box 3 Surprise Loot Box 3 Surprise Loot Box 3 Surprise Loot Box 3 Surprise Loot Box 4 Surprise Loot Box 4 Surprise Loot Box 4 Surprise Loot Box 4 Surprise Loot Box 5 Surprise Loot Box 5 Surprise Loot Box 5 Surprise Loot Box 5 Surprise Loot Box 6 Surprise Loot Box 6 Surprise Loot Box 6 Surprise Loot Box 6 Surprise Loot Box 7 Surprise Loot Box 7 Surprise Loot Box 7 Surprise Loot Box 7 Surprise Loot Box 8